Mơ thấy đào móng nhà, Chiêm bao thấy đào móng nhà đánh con gì

Mơ thấy đào móng nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đào móng nhà 74, 47

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi lễ 12, 21
đứng trên mái nhà 64, 46
đi đánh được cá 76
đàn lợn 38, 49
cháy đồ điện 77, 78, 79
ô tô hồ lô kẹp chết người 12, 21, 26
bàn ăn bày đẹp 06
chim ỉa vào người 27
vẽ tranh 04, 48, 85
rắn cắn 14, 59, 95