Mơ thấy đào móng nhà, Chiêm bao thấy đào móng nhà đánh con gì

Mơ thấy đào móng nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đào móng nhà 74, 47

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mơ trẻ con chết 46
quạ chết 36, 80, 85
con trăn 03, 63
gặp người thân 70, 75, 78
vòng hoa 14, 41
hát văn 25, 50, 51
yêu người nổi tiếng 67
nói chuyện với bố 51, 56
nhện trăng xa 63
cho xe 29, 79, 92