Mơ thấy đào móng nhà, Chiêm bao thấy đào móng nhà đánh con gì

Mơ thấy đào móng nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đào móng nhà 74, 47

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mơ người dị dạng 75, 23, 96
khoang tầu 41, 71
máy bay đổ 59, 95
đình chùa 01, 40, 80
đánh bài ăn tiền 01, 28, 51
chó cắn 29, 92, 93
non 08
phải lội xuống ao 7
đi mua giầy 56, 06
nhà hộ sinh 37, 71, 73, 79