Mơ thấy đàn kiến, Chiêm bao thấy đàn kiến đánh con gì

Mơ thấy đàn kiến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đàn kiến 29

Giải mã giấc mơ thấy đàn kiến

- Chiêm bao thấy đàn kiến là điềm được tiền của.

- Thấy đàn kiến bu đầy chân là có người tìm mình cộng tác.

- Thấy đàn kiến bò đầy nhà là vượng tài.

- Thấy đàn kiến cắn mình là có kẻ toan phá hoại công việc của mình.

Mơ thấy đàn kiến, bạn nên đánh đề con 29.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
dùng lửa đốt súc vât 48
bắt bớ 05, 19
áo lót 09, 59
nhìn thấy máu người chảy 09, 54
chim hòa bình 12, 56,32
buồn phiền 42, 32
người đòi nợ 92, 12
ngựa bay 77
thầy bói 14, 49, 64
mầu vàng 10