Mơ thấy đàn kiến, Chiêm bao thấy đàn kiến đánh con gì

Mơ thấy đàn kiến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đàn kiến 29

Giải mã giấc mơ thấy đàn kiến

- Chiêm bao thấy đàn kiến là điềm được tiền của.

- Thấy đàn kiến bu đầy chân là có người tìm mình cộng tác.

- Thấy đàn kiến bò đầy nhà là vượng tài.

- Thấy đàn kiến cắn mình là có kẻ toan phá hoại công việc của mình.

Mơ thấy đàn kiến, bạn nên đánh đề con 29.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mất trộm 01, 03, 43
ông già cho quà 75
đi chơi xuân 19, 39
mơ thấy ai chết không rõ 38, 39
cánh tay lông lá 42
bao diêm 65
uống mật ong 16, 56, 96
hoa đào 51, 54
Gián 49,01
bộ mặt buồn 51, 56