Mơ thấy đái dầm, Chiêm bao thấy đái dầm đánh con gì

Mơ thấy đái dầm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đái dầm 20, 60, 70

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
yêu 75, 70
đàn ông chết 06, 26
trộm cắp 05, 45, 85
nhà đẹp 66, 16
lợn đen nhỏ 38
cái cầy 26, 75, 56
bàn thờ 15, 43, 46, 95
đèn ông sao 44, 55
quan tài chôn rồi 01, 51
thấy tiền 02, 52, 82