Mơ thấy đái dầm, Chiêm bao thấy đái dầm đánh con gì

Mơ thấy đái dầm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đái dầm 20, 60, 70

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con rắn 32, 42, 72
gặp cụ già đạo đức 41, 64, 62
rụng răng không chảy máu 03, 31, 32, 52, 62
cười với phụ nữ 07, 09
mất xe tìm thấy 28, 82, 92
bị bỏng vào tay 17, 21
đi mua giầy 56, 06
bẹp lốp xe 58, 98
nói tục 41, 91, 46
gặp tiền 01, 76, 16