Mơ thấy đái dầm, Chiêm bao thấy đái dầm đánh con gì

Mơ thấy đái dầm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đái dầm 20, 60, 70

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bật lửa 07, 70, 75
đào móng nhà 74, 47
nam đi xe máy 88, 38
nhà xe 65, 66, 67
chén to 94, 95
giang 06
lội ruộng 09, 90, 99
lội ao vớt bèo 08, 18
rơm rạ 36, 78
thấy người đốt làng 16, 21, 28