Mơ thấy cổng trào, Chiêm bao thấy cổng trào đánh con gì

Mơ thấy cổng trào

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cổng trào 40, 80, 20

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
kiến lửa 29
bếp lò 43, 63, 83
đi đánh được cá 76
trông thấy hai đống cứt tròn 01, 02, 20
chú tiểu 36, 76
mình bị bệnh 58, 80, 85
hai đàn ông chết đuối 04, 06
đôi vẹt 83, 87
bếp củi cháy to 96, 21
cứt 31, 36, 63