Mơ thấy cổng trào, Chiêm bao thấy cổng trào đánh con gì

Mơ thấy cổng trào

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cổng trào 40, 80, 20

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh chết người 45, 85
người đẻ khó 91
lội ao vớt bèo 08, 18
thấy người đi dạo 32, 89
ca hát vui chơi 19, 29
đẻ ra cá 00, 01, 99, 94
con chó 29, 59, 95
đàn bà khỏa thân 02, 32
người tây 13, 43, 93, 98
đi vắng 05, 20, 25