Mơ thấy cổng trào, Chiêm bao thấy cổng trào đánh con gì

Mơ thấy cổng trào

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cổng trào 40, 80, 20

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Nói chuyện với người đã chết 75, 76, 90, 92
uống thuốc 01
bóng rổ 2
mắc điện trên cột 07, 70
con ngựa 12, 52, 72
chó cắn 29, 92, 93
thợ làm bánh 03, 21
không mặc quần áo 18, 81, 48, 84
cái dấu 25, 75
dọn nhà vệ sinh 26, 62