Mơ thấy cổng trào, Chiêm bao thấy cổng trào đánh con gì

Mơ thấy cổng trào

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cổng trào 40, 80, 20

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rụng răng 31, 32, 52, 62
dây xích 41, 46, 61
nhẫn vàng 10, 50, 70, 75
56
chải chuốt 20, 30, 60
thằng ngốc 29, 90
đám cưới của mình 62, 26, 02, 31
ngũ hương 28, 92
con heo rừng 78
hai lần thấy mẹ 62, 86