Mơ thấy cổng chào, Chiêm bao thấy cổng chào đánh con gì

Mơ thấy cổng chào

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cổng chào 20, 40, 80

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cột điện 11
cầu vồng 04, 40, 45
uống máu 19, 64, 69
đuổi bắt 15, 57, 72
mất xe đạp lại tìm thấy được 28, 13, 61
cứu thương 05, 06, 56
người mẹ tốt 01, 22, 41
Nhiều người chết 90,20
du lịch bằng ô tô 56, 65
sông ngòi 42