Mơ thấy cổng chào, Chiêm bao thấy cổng chào đánh con gì

Mơ thấy cổng chào

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cổng chào 20, 40, 80

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con ong 16, 56, 96
đỉa cắn 58
cái xích 79, 82
người tây 13, 43, 93, 98
đi xa về 37, 57, 42
giải thoát 84, 85
lòng 09
nhận tiền của người con gái 88
mình bị bệnh 58, 80, 85
chim khách 60, 10