Mơ thấy cổng chào, Chiêm bao thấy cổng chào đánh con gì

Mơ thấy cổng chào

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cổng chào 20, 40, 80

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ăn chua 93, 39
hoa sen 45
chỗ kín đàn ông 01, 21
tham ăn 69, 48
nếm đồ chua chát 68, 54, 45
đánh chết rắn 25
dắt bò 02, 28
tiền 62, 12, 67
cái chậu 94, 32
bình 07