Mơ thấy cổng chào, Chiêm bao thấy cổng chào đánh con gì

Mơ thấy cổng chào

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cổng chào 20, 40, 80

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
miệng 18, 81, 85
đình chùa 01, 40, 80
nước lụt 67, 68
rồng bay 26, 62
phơi quần áo 06, 09
con gái mình chết 35
bảo lãnh đỡ đầu 86
hai quan tài 26, 16, 36
chim khách 60, 10
tử vi 78