Mơ thấy cổng chào, Chiêm bao thấy cổng chào đánh con gì

Mơ thấy cổng chào

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cổng chào 20, 40, 80

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Cua 15,49,82
con heo rừng 78
than thở 90, 95
mặc áo đẹp 12, 33
xe điện 01, 06, 16
động chạm của quý của đàn bà 65, 63
leo trèo bờ suối 89
hôn người yêu 00, 84, 74, 48
nắng 52, 72, 29, 92
rắn rết 00, 02, 28, 40, 82