Mơ thấy con trai đầu lòng, Chiêm bao thấy con trai đầu lòng đánh con gì

Mơ thấy con trai đầu lòng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con trai đầu lòng 79

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
vua quan 03, 43, 93
trâu rừng 83, 63
hỏng bàn đạp xe 70, 07
mắc điện trên cột 07, 70
thi đỗ 06, 00, 62
cột điện 11
mình bị bắt 84
lái buôn 32
con lợn 39
nói chuyện với bố 51, 56