Mơ thấy con tin, Chiêm bao thấy con tin đánh con gì

Mơ thấy con tin

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con tin 85, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bà chúa 25, 50, 68, 80, 98
mắc điện trên cột 07, 70
Gián 49,01
đi xa đánh nhau 93, 39
cây cảnh trong nhà 06
đá bóng 00, 09, 08, 05
Xác chết nhiều 07, 38, 78
sông 06, 01
con hổ 17 - 71
đi bộ đội 15, 53