Mơ thấy con tin, Chiêm bao thấy con tin đánh con gì

Mơ thấy con tin

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con tin 85, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
máu chảy nhiều 84, 86, 38
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04
gà chết 28, 36
bị trấn lột 84, 85
quả 26, 60
Lửa 78,76
phóng sự 25, 50, 55
mình chết 68, 78
vẽ tranh 04, 48, 85
vòng hoa 14, 41