Mơ thấy con tin, Chiêm bao thấy con tin đánh con gì

Mơ thấy con tin

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con tin 85, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh chết rắn 25
con mọt 05, 39
đi ô tô 96
cưỡi ngựa 41
thấy người đi dạo 32, 89
đi du lịch 87
thấy người mua 68
buồn vì vợ 09, 90
bó mặc 01, 10, 11, 16
ăn tiệc 83, 87