Mơ thấy con tin, Chiêm bao thấy con tin đánh con gì

Mơ thấy con tin

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con tin 85, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xác chết 69, 48
cái mâm 81, 18, 86
xe tang 34, 35, 36
cái kính 85
người dân tộc đánh nhau 83, 37
mình đá bóng 49, 62
người đòi nợ 92, 12
bán nhẫn vàng 67
cái xẻng 63, 64
địa ngục 94, 95