Mơ thấy con tin, Chiêm bao thấy con tin đánh con gì

Mơ thấy con tin

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con tin 85, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi đái dắt 98, 99
quét nhà 39, 43
cát 36, 63
rắn chết 32,42,72
mình chém người 56
kẻ cướp 03, 83
người rủ đánh bạc 71
ông sãi bà sãi 16, 56, 36
buồng cau 71, 17
mất xe tìm thấy 28, 82, 92