Mơ thấy con tầu, Chiêm bao thấy con tầu đánh con gì

Mơ thấy con tầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con tầu 42, 82

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
củ su hào 00, 01, 06
tầu hỏa 74, 72
cưới vợ 70, 65, 69
đi chơi xuân 19, 39
cát 36, 63
mơ người dị dạng 75, 23, 96
dùng lửa đốt súc vât 48
bộ mặt đẹp 22, 98, 39
ông chủ 21, 26, 22, 27
đe dọa 37, 73, 78