Mơ thấy con sáo, Chiêm bao thấy con sáo đánh con gì

Mơ thấy con sáo

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con sáo 94

Giải mã giấc mơ thấy con sáo

- Mơ thấy chim sáo bay trước nhà là có chuyện cãi vã với xóm giềng.

- Mơ thấy con sáo mổ côn trùng dưới sân là chấm dứt được một sự khủng hoảng về tinh thần .

- Thấy bẫy được một con sáo là có người đến ăn nhờ ở đậu lại tìm cách nói ra nói vào cho vợ chồng xích mích.

Mơ thấy con sáo, bạn nên đánh đề con 94.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Đi lạc đường 12, 34, 98
quần áo vá nhiều 01, 11
trứng vịt 24, 42
con bò 41, 91
mực đen 10, 90, 78
người chết 26,76,75
cái tẩu 26, 75, 21
làm nhà hộ bạn 07, 19
cháy nhà 05, 43, 67
củ su hào 00, 01, 06