Mơ thấy con sáo, Chiêm bao thấy con sáo đánh con gì

Mơ thấy con sáo

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con sáo 94

Giải mã giấc mơ thấy con sáo

- Mơ thấy chim sáo bay trước nhà là có chuyện cãi vã với xóm giềng.

- Mơ thấy con sáo mổ côn trùng dưới sân là chấm dứt được một sự khủng hoảng về tinh thần .

- Thấy bẫy được một con sáo là có người đến ăn nhờ ở đậu lại tìm cách nói ra nói vào cho vợ chồng xích mích.

Mơ thấy con sáo, bạn nên đánh đề con 94.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đẻ ra mèo 01, 23, 62
mẹ đỡ đầu 26, 76, 67
ngôi mộ 36, 76
tờ giấy 89, 39
con mọt 05, 39
ngũ hương 28, 92
nhà tối tăm 25, 65
cái màn 85, 97
cháy đồ điện 77, 78, 79
mình chết 68, 78