Mơ thấy con rệp, Chiêm bao thấy con rệp đánh con gì

Mơ thấy con rệp

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con rệp 98

Giải mã giấc mơ thấy con rệp

- Chiêm bao thấy con rệp bò trên gối là có rắc rối trong gia đình.

- Thấy con rệp chui vào áo quần là kẻ phản trắc ở ngay trong nhà.

- Thấy giết con rệp, có máu là mọi việc được trôi chảy.

- Nếu không máu là bị mắc lừa người thân nhưng vô hại.

Bạn nên đánh con 98, nếu mơ thấy con rệp.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con thỏ 08, 48, 69
bụi cây 56, 65
thổ địa 38, 78
ăn tiệm 26, 56, 21
cái ghế 49, 68
đi ỉa gặp người 67, 76
mơ hai chữ số 64, 14
ăn cỗ 26, 62
nhà trẻ 27, 37
ngũ hương 28, 92