Mơ thấy con đĩ, Chiêm bao thấy con đĩ đánh con gì

Mơ thấy con đĩ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con đĩ 01, 24, 26

Giải mã giấc mơ thấy con đĩ

- Nếu bạn chiêm bao thấy cùng đi dạo với con đĩ,giấc mơ đó có nghĩa là mình đang suy tính làm một việc hèn hạ, ám muội.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy con đĩ: 01, 24, 26

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bùa giải 16, 18, 78
con ốc nhồi 67
hỏng chắn bùn xe đạp 53, 54
Nhiều người chết 90,20
chứa bạc 52, 57, 63
sắt 93, 58
rùa 27, 67
khâm phục 37, 73
tàu thuyền 33, 38
dây xích 41, 46, 61