Mơ thấy con đĩ, Chiêm bao thấy con đĩ đánh con gì

Mơ thấy con đĩ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con đĩ 01, 24, 26

Giải mã giấc mơ thấy con đĩ

- Nếu bạn chiêm bao thấy cùng đi dạo với con đĩ,giấc mơ đó có nghĩa là mình đang suy tính làm một việc hèn hạ, ám muội.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy con đĩ: 01, 24, 26

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhận tiền của người con gái 88
chim yểng 27, 72
bù nhìn 27, 29
ô tô kẹp chết người 07, 70
heo rừng 78
áo con phụ nữ 00, 02
93, 51, 90, 09
rổ trứng 70, 30
con dê 15, 35, 75
ăn cơm 74, 85