Mơ thấy con đĩ, Chiêm bao thấy con đĩ đánh con gì

Tải ứng dụng

Mơ thấy con đĩ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con đĩ 01, 24, 26

Giải mã giấc mơ thấy con đĩ

- Nếu bạn chiêm bao thấy cùng đi dạo với con đĩ,giấc mơ đó có nghĩa là mình đang suy tính làm một việc hèn hạ, ám muội.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy con đĩ: 01, 24, 26

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chém chuột 92
áo bay 40, 45
sách 38, 88
nhổ tóc sâu 64, 46, 41
anh em họ 01
cá chạch 85
than thở 90, 95
đôi vẹt 83, 87
nói tục 41, 91, 46
ăn hàng 03,04, 52, 19