Mơ thấy con đĩ, Chiêm bao thấy con đĩ đánh con gì

Mơ thấy con đĩ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con đĩ 01, 24, 26

Giải mã giấc mơ thấy con đĩ

- Nếu bạn chiêm bao thấy cùng đi dạo với con đĩ,giấc mơ đó có nghĩa là mình đang suy tính làm một việc hèn hạ, ám muội.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy con đĩ: 01, 24, 26

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
phéc mơ tuya 99
bật lửa 07, 70, 75
cắt tóc 82, 83, 85
dây chuyền vàng 08, 80
hai thằng ăn cắp 26, 62
mắt 62, 82, 11, 21, 91, 51
giun 11, 94
trường học 09, 56, 69, 83
ăn cỗ 26, 62
sao trên trời 33, 38