Mơ thấy con đĩ, Chiêm bao thấy con đĩ đánh con gì

Mơ thấy con đĩ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con đĩ 01, 24, 26

Giải mã giấc mơ thấy con đĩ

- Nếu bạn chiêm bao thấy cùng đi dạo với con đĩ,giấc mơ đó có nghĩa là mình đang suy tính làm một việc hèn hạ, ám muội.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy con đĩ: 01, 24, 26

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hồn người chết 04, 10, 80, 81
gặp người yêu 46, 47, 87
Sâu 24,80
tình tứ 64, 74, 84
con tin 85, 97
câu được rắn 05, 95
con rết 00, 08, 20
bị trấn lột 84, 85
đá lửa 06, 02, 52
dầu hỏa 71, 16, 61