Mơ thấy con đĩ, Chiêm bao thấy con đĩ đánh con gì

Mơ thấy con đĩ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con đĩ 01, 24, 26

Giải mã giấc mơ thấy con đĩ

- Nếu bạn chiêm bao thấy cùng đi dạo với con đĩ,giấc mơ đó có nghĩa là mình đang suy tính làm một việc hèn hạ, ám muội.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy con đĩ: 01, 24, 26

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
sang nhà láng giềng 42, 43, 64
có người thích mình 46, 47, 87
người khóc 85, 87
còng số 8 84
mèo đen 81, 85, 98
lợn cắn 17, 71, 61
đánh nhau có vũ khí 03, 75
mèo đẻ 01, 23, 62
đưa tang 72, 27
nồi áp suất 84, 39