Mơ thấy con cóc, Chiêm bao thấy con cóc đánh con gì

Mơ thấy con cóc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con cóc 04

Giải mã giấc mơ thấy con cóc

- Chiêm bao thấy con cóc nhảy hay bắt cóc là bị bạn bè lừa dối nghèo khổ sẽ đến.

- Thấy giết con cóc là chấn chỉnh dược hoàn cảnh.

- Mơ thấy con cóc nghiến răng là bi tai tiếng.

Nếu bạn mơ thấy con cóc, bạn nên đánh con 04.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đồng hồ 95, 58
mất xe đạp lại tìm thấy được 28, 13, 61
kiến đen 29
con bò 41, 91
đi ô tô 96
đôi dép 33, 81
công an 14, 34, 54
cái thuổng 94, 96
đẻ ra mèo 01, 23, 62
quả bóng 11, 45, 72