Mơ thấy con cóc, Chiêm bao thấy con cóc đánh con gì

Mơ thấy con cóc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con cóc 04

Giải mã giấc mơ thấy con cóc

- Chiêm bao thấy con cóc nhảy hay bắt cóc là bị bạn bè lừa dối nghèo khổ sẽ đến.

- Thấy giết con cóc là chấn chỉnh dược hoàn cảnh.

- Mơ thấy con cóc nghiến răng là bi tai tiếng.

Nếu bạn mơ thấy con cóc, bạn nên đánh con 04.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rồng bay 26, 62
vượng 04
yêu đồng nghiệp 70, 75
cái câu 01, 26, 73
con ếch con 28, 43
hòm đạn 90, 95, 59
bữa ăn một mình 74, 31, 84, 14, 16
cơ may 79, 38
bố bế con trai 52, 57
rùa biển 87, 45