Mơ thấy con cóc, Chiêm bao thấy con cóc đánh con gì

Mơ thấy con cóc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con cóc 04

Giải mã giấc mơ thấy con cóc

- Chiêm bao thấy con cóc nhảy hay bắt cóc là bị bạn bè lừa dối nghèo khổ sẽ đến.

- Thấy giết con cóc là chấn chỉnh dược hoàn cảnh.

- Mơ thấy con cóc nghiến răng là bi tai tiếng.

Nếu bạn mơ thấy con cóc, bạn nên đánh con 04.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ngủ với người khác phái 45, 54
bàn thờ nghi ngút 89, 98
bị bỏng vào tay 17, 21
tiết canh lợn 83, 38
Chồng chết 92,30
thần tài 36, 39, 79, 10
cây nở hoa 43, 61, 16
trắng hồng 24, 84
người 01
hai anh em bế nhau 73,53