Mơ thấy con cóc, Chiêm bao thấy con cóc đánh con gì

Mơ thấy con cóc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con cóc 04

Giải mã giấc mơ thấy con cóc

- Chiêm bao thấy con cóc nhảy hay bắt cóc là bị bạn bè lừa dối nghèo khổ sẽ đến.

- Thấy giết con cóc là chấn chỉnh dược hoàn cảnh.

- Mơ thấy con cóc nghiến răng là bi tai tiếng.

Nếu bạn mơ thấy con cóc, bạn nên đánh con 04.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
dùng lửa đốt súc vât 48
mất đồ 01, 03, 43
bị bỏng vào tay 17, 21
gặp đàn ông 26, 27
thấy người to béo 25, 75, 74
vay mượn 06, 86
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64
Người thân chết 84,48
đá quý 46, 69
cây chuối 34, 84