Mơ thấy con cóc, Chiêm bao thấy con cóc đánh con gì

Mơ thấy con cóc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con cóc 04

Giải mã giấc mơ thấy con cóc

- Chiêm bao thấy con cóc nhảy hay bắt cóc là bị bạn bè lừa dối nghèo khổ sẽ đến.

- Thấy giết con cóc là chấn chỉnh dược hoàn cảnh.

- Mơ thấy con cóc nghiến răng là bi tai tiếng.

Nếu bạn mơ thấy con cóc, bạn nên đánh con 04.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
phát minh 06, 17, 37, 97
cười với phụ nữ 07, 09
mũi dao 36, 76
rổ trứng 70, 30
Cá chết 73,46
trời mưa 29, 92
trời xanh 37, 77, 78
bị rượt đuổi 38, 58
tình tứ 64, 74, 84
áo bu dông 08, 06, 56