Mơ thấy con cóc, Chiêm bao thấy con cóc đánh con gì

Mơ thấy con cóc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con cóc 04

Giải mã giấc mơ thấy con cóc

- Chiêm bao thấy con cóc nhảy hay bắt cóc là bị bạn bè lừa dối nghèo khổ sẽ đến.

- Thấy giết con cóc là chấn chỉnh dược hoàn cảnh.

- Mơ thấy con cóc nghiến răng là bi tai tiếng.

Nếu bạn mơ thấy con cóc, bạn nên đánh con 04.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
múc nước giếng 06, 37, 63
mất xe đạp lại tìm thấy được 28, 13, 61
ngắm vuốt 17, 38, 81
bộ mặt đẹp 22, 98, 39
giấy tờ ướt 26, 66
vào nhà máy 08, 18, 68
Đi lạc đường 12, 34, 98
chứa bạc 52, 57, 63
cây sai quả 49, 73, 36
tủ lệch 89, 85