Mơ thấy con cóc, Chiêm bao thấy con cóc đánh con gì

Mơ thấy con cóc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con cóc 04

Giải mã giấc mơ thấy con cóc

- Chiêm bao thấy con cóc nhảy hay bắt cóc là bị bạn bè lừa dối nghèo khổ sẽ đến.

- Thấy giết con cóc là chấn chỉnh dược hoàn cảnh.

- Mơ thấy con cóc nghiến răng là bi tai tiếng.

Nếu bạn mơ thấy con cóc, bạn nên đánh con 04.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa 89, 98
đỉa bám vào chân 29
đồi núi 68, 86, 81
con lợn 39
con ốc nhồi 67
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04
con hổ 17 - 71
đòi nợ 53, 35
gặp gà 33, 45, 57
gặp tiền 01, 76, 16