Mơ thấy con cóc, Chiêm bao thấy con cóc đánh con gì

Mơ thấy con cóc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con cóc 04

Giải mã giấc mơ thấy con cóc

- Chiêm bao thấy con cóc nhảy hay bắt cóc là bị bạn bè lừa dối nghèo khổ sẽ đến.

- Thấy giết con cóc là chấn chỉnh dược hoàn cảnh.

- Mơ thấy con cóc nghiến răng là bi tai tiếng.

Nếu bạn mơ thấy con cóc, bạn nên đánh con 04.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ném 05, 65, 85
mặc nhiều quần áo 79
mơ mình bán hàng ăn 06, 07
bị thủ tiêu 06, 14
dắt xe xuống dốc 47
buồn vì vợ 09, 90
rùa 27, 67
cái mai 19, 91, 87
chuồng xí 39, 67
sinh đẻ 27, 56