Mơ thấy con cóc, Chiêm bao thấy con cóc đánh con gì

Mơ thấy con cóc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con cóc 04

Giải mã giấc mơ thấy con cóc

- Chiêm bao thấy con cóc nhảy hay bắt cóc là bị bạn bè lừa dối nghèo khổ sẽ đến.

- Thấy giết con cóc là chấn chỉnh dược hoàn cảnh.

- Mơ thấy con cóc nghiến răng là bi tai tiếng.

Nếu bạn mơ thấy con cóc, bạn nên đánh con 04.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chó 11, 61, 16 30
quả mít 33, 67
con chấy 11, 16, 61
quả quất 30, 70
cò xanh 02, 73
xây nhà dỡ đi 08, 10
nhiều trăn 95, 87
củ su hào 00, 01, 06
ông chủ 21, 26, 22, 27
người yêu cũ 64, 74, 78