Mơ thấy cò trắng, Chiêm bao thấy cò trắng đánh con gì

Tải app

Mơ thấy cò trắng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cò trắng 84, 00

Giải mã giấc mơ thấy con cò trắng

 - Chiêm bao thấy cò trên cành là nguy hiểm sắp đến.

- Thấy cò mổ cá là có chuyện phải xa gia đình.

- Thấy cò lộn cổ xuống ao là giải quyết được một chuyện bực mình.

- Thấy cò đậu có đôi trên cành là điềm lợi ích đến vun vén thêm cho gia đình.

Mơ thấy cò trắng, bạn nên đánh con 84, 00

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xa nhà 44, 65, 85
đấu võ 38, 39, 84
cái giếng 92, 29
đỉa bám đầy người 28, 11
Ma 22,36
mình đỏ 72, 91
chia ly 52, 57, 72
khách sạn 32, 47
đỉa bám chân 29
bị rượt đuổi 38, 58