Mơ thấy cò trắng, Chiêm bao thấy cò trắng đánh con gì

Mơ thấy cò trắng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cò trắng 84, 00

Giải mã giấc mơ thấy con cò trắng

 - Chiêm bao thấy cò trên cành là nguy hiểm sắp đến.

- Thấy cò mổ cá là có chuyện phải xa gia đình.

- Thấy cò lộn cổ xuống ao là giải quyết được một chuyện bực mình.

- Thấy cò đậu có đôi trên cành là điềm lợi ích đến vun vén thêm cho gia đình.

Mơ thấy cò trắng, bạn nên đánh con 84, 00

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bố mẹ, bố con 20, 60, 21
chấy đầy đầu 57, 59
con rết 00, 08, 20
nói chuyện với mẹ 57, 75
rắn cắn 14, 59, 95
thỏ con 38, 78
con đỉa 05, 14, 45,43
con giun 11, 94
thiên đường 37, 77, 78
tầu hỏa 74, 72