Mơ thấy cò trắng, Chiêm bao thấy cò trắng đánh con gì

Mơ thấy cò trắng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cò trắng 84, 00

Giải mã giấc mơ thấy con cò trắng

 - Chiêm bao thấy cò trên cành là nguy hiểm sắp đến.

- Thấy cò mổ cá là có chuyện phải xa gia đình.

- Thấy cò lộn cổ xuống ao là giải quyết được một chuyện bực mình.

- Thấy cò đậu có đôi trên cành là điềm lợi ích đến vun vén thêm cho gia đình.

Mơ thấy cò trắng, bạn nên đánh con 84, 00

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mơ ngủ 33, 35, 73
người chết 26,76,75
chim khách 60, 10
cái xẻng 63, 64
con trĩ 01, 30, 70, 75
đỉa bám vào chân 29
cái thìa 54,63
xóm cũ 64, 47
mũ sắt 77, 72, 27
củ su hào 00, 01, 06