Mơ thấy chuột đồng, Chiêm bao thấy chuột đồng đánh con gì

Mơ thấy chuột đồng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chuột đồng 15, 51

Giải mã giấc mơ thấy chuột đồng

- Mơ thấy chuột đồng, nếu chạy dưới nước là công việc làm ăn sắp gặp may.

- Nếu chuột chạy trên khô là còn ngưng trệ. Nếu chuột gặm lúa hay cỏ là sắp hao tài. 

Cặp số tương ứng với giấc mơ thấy chuột đồng: 15, 51

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ngựa 01, 62
mèo cắn 29, 41, 14
ăn hàng 03,04, 52, 19
quyển vở 18, 19
thấy người đội mũ 56, 89
mèo nằm ngủ 00, 58
bị mất xe 28, 82, 92, 67, 64
rắn quấn chân 96
khỏa thân 18, 81, 84, 48
đỉa cắn người 58