Mơ thấy chuột đồng, Chiêm bao thấy chuột đồng đánh con gì

Mơ thấy chuột đồng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chuột đồng 15, 51

Giải mã giấc mơ thấy chuột đồng

- Mơ thấy chuột đồng, nếu chạy dưới nước là công việc làm ăn sắp gặp may.

- Nếu chuột chạy trên khô là còn ngưng trệ. Nếu chuột gặm lúa hay cỏ là sắp hao tài. 

Cặp số tương ứng với giấc mơ thấy chuột đồng: 15, 51

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nam đèo nữ 12, 25, 92
rơm rạ 36, 78
thịt heo 39, 04, 40
mơ trẻ con chết 46
Thần chết 83, 93
đầu trâu 51, 71, 91
tầu hỏa 74, 72
chim ỉa vào người 27
nếm đồ chua chát 68, 54, 45
con cá con 26, 24, 72