Mơ thấy chuột đồng, Chiêm bao thấy chuột đồng đánh con gì

Mơ thấy chuột đồng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chuột đồng 15, 51

Giải mã giấc mơ thấy chuột đồng

- Mơ thấy chuột đồng, nếu chạy dưới nước là công việc làm ăn sắp gặp may.

- Nếu chuột chạy trên khô là còn ngưng trệ. Nếu chuột gặm lúa hay cỏ là sắp hao tài. 

Cặp số tương ứng với giấc mơ thấy chuột đồng: 15, 51

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người khóc 85, 87
được của 53, 78, 80
bánh mì đen 35, 54
nhà to 51, 89
quả chuối 34, 43
hương cháy 07, 20, 70, 57
quả bóng 11, 45, 72
cái bình 85
lốp xe đạp 01, 08
vệ sĩ 10, 20, 80, 81