Mơ thấy chữ số, Chiêm bao thấy chữ số đánh con gì

Mơ thấy chữ số

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chữ số 22, 82

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mơ trẻ con chết 46
được tiền chia hai 05, 50
con trĩ 01, 30, 70, 75
bị bỏng vào tay 17, 21
nhiều người 46, 87
đào đất 56
phân người 31, 36, 63
đi chợ 25, 52
vết máu 05, 32, 64
con rồng 10, 50, 90