Mơ thấy chữ số, Chiêm bao thấy chữ số đánh con gì

Mơ thấy chữ số

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chữ số 22, 82

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đứng trên mái nhà 64, 46
mất ô tô 52, 28
người xa về 45, 57, 32
sóng thần 85
nằm đất 92
đi đái dắt 98, 99
mơ vợ chết 07, 38, 78
buồng kín 41, 70, 72
lội ruộng 09, 90, 99
phong 09