Mơ thấy chó đuổi chạy xuống ao, Chiêm bao thấy chó đuổi chạy xuống ao đánh con gì

Mơ thấy chó đuổi chạy xuống ao

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chó đuổi chạy xuống ao 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
sang nhà láng giềng 42, 43, 64
cứt 31, 36, 63
bắt cua 67, 89
đi thuyền trên sông 23, 39, 59, 93
củ su hào 00, 01, 06
bếp lò 43, 63, 83
cái cân 89, 86
giết người 47, 83
rắn màu đen 32, 72
người khó đẻ 91