Mơ thấy chờ đợi, Chiêm bao thấy chờ đợi đánh con gì

Mơ thấy chờ đợi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chờ đợi 53, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thu 08
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18
chấy đầy đầu 57, 59
lợn cắn 17, 71, 61
đàn lợn 38, 49
bạn hiền 38, 83
dao xây 16, 61
mầu xanh 09, 90, 95, 45
cha chết 05,72
xây bể nước 21, 26, 32