Mơ thấy chờ đợi, Chiêm bao thấy chờ đợi đánh con gì

Mơ thấy chờ đợi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chờ đợi 53, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người trèo bàn thờ 95, 59
động chạm của quý của đàn bà 65, 63
ăn hàng 03,04, 52, 19
màu đỏ 26, 68, 82
màu tím 03
kẻ trộm cậy cửa 79, 20
cái tích 93
thu 08
ông tái 40, 45, 80, 85
người khóc 85, 87