Mơ thấy chờ đợi, Chiêm bao thấy chờ đợi đánh con gì

Mơ thấy chờ đợi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chờ đợi 53, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
vàng ngọc 03, 63, 83
bướm bướm 26, 62
quả khế 07, 70
hương cháy 07, 20, 70, 57
nắng 52, 72, 29, 92
thaất vọng 12, 71, 64
đánh đĩ 57, 75
dây chuyền vàng 08, 80
tiên 47
bị bỏng vào tay 17, 21