Mơ thấy chờ đợi, Chiêm bao thấy chờ đợi đánh con gì

Mơ thấy chờ đợi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chờ đợi 53, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ô tô kẹp chết người 07, 70
ném vào ma 65, 66
con ở 25, 65, 71, 76
cạo râu 83, 84
chim ỉa vào người 27
đôi giầy ba ta 02, 03
mình khóc 85, 87
rắn quấn 05, 15, 51
bán hàng rong 95
hai thằng ăn cắp 26, 62