Mơ thấy chờ đợi, Chiêm bao thấy chờ đợi đánh con gì

Mơ thấy chờ đợi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chờ đợi 53, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con ếch con 28, 43
thi thố 00, 62
con trĩ 01, 30, 70, 75
chó cắn đuổi 58, 38
con nhái 26, 62,54
xung phong 92, 94
đẻ ra cá 00, 01, 99, 94
bắn bị thương 48
đàn ông 81, 11, 51
con chim 56, 80