Mơ thấy chờ đợi, Chiêm bao thấy chờ đợi đánh con gì

Mơ thấy chờ đợi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chờ đợi 53, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
món tiền nhỏ 03, 07
từ giã 31, 32, 87
thấy xác người chết 69,48,04,60,12,52
gà thịt rồi 28, 36
cắt tóc 82, 83, 85
Đi hát karaoke 12, 34
Đi lạc đường 12, 34, 98
trông thấy hai đống cứt tròn 01, 02, 20
bán hàng 18, 28, 98
uống thuốc 01