Mơ thấy chim yểng, Chiêm bao thấy chim yểng đánh con gì

Mơ thấy chim yểng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim yểng 27, 72

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Ở tù 19,25
ngã 66, 61, 16
lúa gạo 08, 80
gội đầu 39, 83, 93
bị cướp 84, 84
đá quý 46, 69
vượng 04
cúng tổ tiên 40, 46
thìa 05, 38
cái màn 85, 97