Mơ thấy chim yểng, Chiêm bao thấy chim yểng đánh con gì

Mơ thấy chim yểng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim yểng 27, 72

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa gặp người 67, 76
mâm cơm 87, 78
mũi khoan 34, 54, 74
củ khoai 75, 95
xây bể nước 21, 26, 32
con trai 68
ngựa ăn 60,82
sếp 90, 99
cưới vợ 70, 65, 69
Thần chết 83, 93