Mơ thấy chim yểng, Chiêm bao thấy chim yểng đánh con gì

Mơ thấy chim yểng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim yểng 27, 72

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đe dọa 37, 73, 78
đánh bài ăn tiền 01, 28, 51
29,58
nhà trong rừng 02, 18, 51
nghèo khổ 19, 14
nằm đất 92
nước lũ lụt 67, 68
đôi dép 33, 81
sấm sét 94, 95, 54
cát 36, 63