Mơ thấy chim sẻ đậu, Chiêm bao thấy chim sẻ đậu đánh con gì

Mơ thấy chim sẻ đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim sẻ đậu 76

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
trứng vịt 24, 42
biển 58
chảy máy 09, 29, 49, 69
cá to nhỏ 09
đàn ông ghen 09, 12, 31
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64
cưỡi ngựa 41
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18
trộm cắp 05, 45, 85
quạ chết 36, 80, 85