Mơ thấy chim sẻ đậu, Chiêm bao thấy chim sẻ đậu đánh con gì

Mơ thấy chim sẻ đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim sẻ đậu 76

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con nhặng 71, 17
xa nhà 44, 65, 85
máu chảy nhiều 84, 86, 38
chuồn chuồn 26, 65
thua xì 39, 93, 63
heo đẻ 38, 49
hỏng chắn bùn xe đạp 53, 54
rụng một chiếc răng 31
lấy chồng 31, 62, 69
đôi vẹt 83, 87