Mơ thấy chim sẻ đậu, Chiêm bao thấy chim sẻ đậu đánh con gì

Mơ thấy chim sẻ đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim sẻ đậu 76

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
trúng lô tô 86
vua quan 03, 43, 93
có người thích mình 46, 47, 87
đánh nhau bằng kiếm 60, 61
học trò 21, 37, 27, 60
kiến cắn 29
thấy người chết 26, 65
đánh chết người 45, 85
con trai 68
yêu đương 24, 86, 87