Mơ thấy chim ỉa vào người, Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đá bóng 00, 09, 08, 05
vệ sĩ 10, 20, 80, 81
màu trắng 02
bị cướp 84, 84
nhà sư 16, 61, 36
bằng lòng đồng ý 52, 32
Thần chết 83, 93
trời xanh 37, 77, 78
công an 14, 34, 54
heo rừng 78