Mơ thấy chim ỉa vào người, Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Tải app

Mơ thấy chim ỉa vào người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Trứng 80,93
đi xa về 37, 57, 42
uống cà phê 67
rổ trứng 70, 30
vay mượn 06, 86
cái mũ 28, 46, 68, 86
heo rừng 78
bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86
cháy mô tơ 77, 79
xe hơi 82, 92