Mơ thấy chim ỉa vào người, Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rắn chết 32,42,72
dùng lửa đốt súc vât 48
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64
bãi tha ma 78, 87
diều hâu 68, 67
con gái mình chết 35
đồng hồ đeo tay 58, 95
nhiều hũ nước đái 96, 69
ve gái 65, 63
máu kinh nguyệt 16, 69, 64