Mơ thấy chim ỉa vào người, Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đàn heo con 38, 49
ăn trưa 01,02,92
mất của 35, 44, 66
sang nhà láng giềng 42, 43, 64
hoàng tử 83, 38
đi vắng 05, 20, 25
xe lửa 03, 09, 63
ăn thịt người 83, 85
cha chết 05,72
hai thằng ăn cắp 26, 62