Mơ thấy chim ỉa vào người, Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
quần áo vá nhiều 01, 11
điểm 10 30, 35, 03, 53
con tin 85, 97
chai lọ 34, 50
vòng hoa 14, 41
thấy tiền 02, 52, 82
xem phim 14, 61, 90, 78
ngã 66, 61, 16
không mặc quần áo 18, 81, 48, 84
xe tang 34, 35, 36