Mơ thấy chim ỉa vào người, Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái thìa 54,63
mơ thấy mẹ chết nhưng mẹ chưa chết 26, 16, 36
rắn xanh lục 64,27,75
Hoa 79, 83
quan tài bôc khói 62, 63
con nhện 33, 73
hái ổi 49
đầu nhiều chấy 92, 95, 98
giò 78, 84, 89
rađa 45, 54