Mơ thấy chim ỉa vào người, Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhiều ghế 44, 84
bướm bướm 26, 62
cánh cửa 28, 83
quả khế 07, 70
đi chơi xa 01, 21, 31
cưỡng ép 03, 38, 83
sấm sét 94, 95, 54
can trăn trườn người 86, 87
sông 06, 01
cá chạch 85