Mơ thấy chim ỉa vào người, Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
sao 05
đám cưới của mình 62, 26, 02, 31
đi tắm 39
người yêu chết 45
hiện vật 65, 56
thấy người cao lớn 31, 21
rổ đỗ 28, 48, 86, 68
con dòi 57
cái mai 19, 91, 87
con đĩ 01, 24, 26