Mơ thấy chim ỉa vào người, Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
râu mọc dài 25, 57
nhặt được vàng 00, 01, 10
sao 05
bóng đèn 73, 48
Côn trùng 39,41
heo đẻ 38, 49
cái nhìn tốt 27, 72
mơ trẻ con chết 46
bị mẹ chửi 16, 37
vòng hoa 14, 41