Mơ thấy chim ỉa vào người, Chiêm bao thấy chim ỉa vào người đánh con gì

Mơ thấy chim ỉa vào người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim ỉa vào người 27

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đàn ông ăn mày 04, 45
cầy cấy 09, 89, 90
ăn chua 93, 39
người trèo cây ngã 33
cái muôi 00, 75
chèo nóc nhà 48, 98
con sáo 94
bếp lửa 20, 25, 54
tình nhân ồn ào 47, 78
món tiền nhỏ 03, 07