Mơ thấy chim đậu, Chiêm bao thấy chim đậu đánh con gì

Mơ thấy chim đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim đậu 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh ghen 49, 87
yêu đương 24, 86, 87
thua xì 39, 93, 63
rơm rạ 36, 78
con đĩ 01, 24, 26
than thở 90, 95
nước lũ lụt 67, 68
đi tắm 39
gạo 08, 80
chim yểng 27, 72