Mơ thấy chim đậu, Chiêm bao thấy chim đậu đánh con gì

Mơ thấy chim đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim đậu 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái chum 75, 35
Cái nhà 01, 26, 73, 14
màu đỏ 26, 68, 82
cò trắng 84, 00
gặp người nhà 70, 75, 78
quả chuối 34, 43
sóng thần 85
quạt thái 92, 86
thấy người đi dạo 32, 89
cột điện 11