Mơ thấy chim đậu, Chiêm bao thấy chim đậu đánh con gì

Mơ thấy chim đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim đậu 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mèo rừng 14, 54, 94
chuột cống 57, 45
bánh dày 85
mẹ con 63, 20
nhiều người đòi nợ mình 56
đánh cướp 08, 84
hiện rõ hình 96, 46
bị bỏng vào mông 16, 50, 15
nhà ngói đỏ 84, 92
bán hàng rong 95