Mơ thấy chim đậu, Chiêm bao thấy chim đậu đánh con gì

Mơ thấy chim đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim đậu 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Cái nhà 01, 26, 73, 14
bữa ăn một mình 74, 31, 84, 14, 16
biển cạn 57, 58
Đi chùa 90,32
được tiền chia hai 05, 50
người xa về 45, 57, 32
tàu thuyền 33, 38
cầy cấy 09, 89, 90
chăn gối 46, 47, 70
mầu xanh 09, 90, 95, 45