Mơ thấy chim đậu, Chiêm bao thấy chim đậu đánh con gì

Mơ thấy chim đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim đậu 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
trăng 00
mũ sắt 77, 72, 27
hai anh em bế nhau 73,53
dắt trâu 29
ngủ lang 96, 86
buồng kín 41, 70, 72
quét nhà 39, 43
thịt heo 39, 04, 40
vệ sĩ 10, 20, 80, 81
người bệnh 58, 85, 80