Mơ thấy chim đậu, Chiêm bao thấy chim đậu đánh con gì

Mơ thấy chim đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim đậu 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bố mẹ, bố con 20, 60, 21
đỉa bám vào chân 29
nhiều trăn 95, 87
bẹp lốp xe 58, 98
nhà ngói đỏ 84, 92
ăn cỗ 26, 62
chim bồ câu 67, 77
mất tiền 69, 74
ba bố con ăn no 19
đàn ông chết 06, 26