Mơ thấy chim đậu, Chiêm bao thấy chim đậu đánh con gì

Mơ thấy chim đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim đậu 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị bỏng vào đùi 17, 71
đá bóng 00, 09, 08, 05
rắn xanh lục 64,27,75
chửi chồng 07, 57, 17
cào cào 53
Trứng 80,93
cưỡng ép 03, 38, 83
đi ỉa gặp người 67, 76
nhà trẻ 27, 37
xếp quần áo 06, 09