Mơ thấy chim đậu, Chiêm bao thấy chim đậu đánh con gì

Mơ thấy chim đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
chim đậu 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đồng hồ đeo tay 58, 95
tuồng lương 09, 92
ngã 66, 61, 16
bộ mặt tươi cười 41, 46
ăn chua 93, 39
lúa gạo 08, 80
Sâu 24,80
vay tiền 06, 86
đàn ông ăn mày 04, 45
tiền giả 00, 86