Mơ thấy cạo râu, Chiêm bao thấy cạo râu đánh con gì

Mơ thấy cạo râu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cạo râu 83, 84

Giải mã giấc mơ thấy cạo râu

- Mơ thấy mình đang cạo râu là mọi việc bế tắc.

 

- Mơ thấy mình cạo cho người khác là thắng lợi về mình.

- Mơ thấy cạo râu là sắp sửa có chuyện lo buồn. 

Nếu bạn mơ thấy cạo râu, bạn nên đánh cặp số: 83, 84

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà tối tăm 25, 65
mèo rừng 14, 54, 94
bộ mặt sầu 42, 61
trèo cây ổi 49
con dệp 82, 85
tiền 62, 12, 67
gặp gái 05, 25, 65
chửi chồng 07, 57, 17
cá chạch 85
diều hâu 68, 67