Mơ thấy cánh cửa mới đóng, Chiêm bao thấy cánh cửa mới đóng đánh con gì

Mơ thấy cánh cửa mới đóng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cánh cửa mới đóng 42, 43, 52

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hồn quỷ 95, 48
người nhà đến 56, 86
hương đèn 06, 31, 63, 82
khăn màu hồng 04, 24
nhà trọ 92. 19
xe bò ba gác 07, 87
giò 78, 84, 89
cái xích 79, 82
bị thủ tiêu 06, 14
Nhà cửa, xóm làng, rơm rạ, lửa cháy 23, 67