Mơ thấy cánh cửa mới đóng, Chiêm bao thấy cánh cửa mới đóng đánh con gì

Mơ thấy cánh cửa mới đóng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cánh cửa mới đóng 42, 43, 52

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh nhau đổ máu 00, 31, 34, 75
cây khế 07, 70
cái tích 93
mèo đen 81, 85, 98
ca hát 07, 57, 94
thấy người đi dạo 32, 89
áo tây 00,04
người nhà ma nhập 87, 97, 67
nếm đồ chua chát 68, 54, 45
bùa giải 16, 18, 78