Mơ thấy cánh cửa mới đóng, Chiêm bao thấy cánh cửa mới đóng đánh con gì

Mơ thấy cánh cửa mới đóng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cánh cửa mới đóng 42, 43, 52

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con chó con 48, 49
29,58
hai bàn thờ 46, 96, 91
thằng hề 03, 30
nước chảy 35, 45, 65
bát nhang 02, 52, 24
bổ củi 83
lửa cháy 07, 67, 27
nướng sắn 99, 94
cái giếng 92, 29