Mơ thấy cánh cửa mới đóng, Chiêm bao thấy cánh cửa mới đóng đánh con gì

Mơ thấy cánh cửa mới đóng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cánh cửa mới đóng 42, 43, 52

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bố mẹ 20, 21, 60
bộ mặt sầu 42, 61
cái cuốc 68, 69
ca hát 07, 57, 94
mất đồ 01, 03, 43
bị bỏng vào tay 17, 21
cá trắm 01, 41, 81, 43
đi bộ 87
mất tiền 69, 74
điểm 10 30, 35, 03, 53