Mơ thấy cánh cửa mới đóng, Chiêm bao thấy cánh cửa mới đóng đánh con gì

Mơ thấy cánh cửa mới đóng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cánh cửa mới đóng 42, 43, 52

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hai anh em bế nhau 73,53
thấy người to béo 25, 75, 74
người trèo cây ngã 33
bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86
xe ô tô 08, 80, 85
con ở 25, 65, 71, 76
đi lễ 12, 21
nhổ tóc sâu 64, 46, 41
mơ người dị dạng 75, 23, 96
đàn ông 81, 11, 51