Mơ thấy cánh cửa mới đóng, Chiêm bao thấy cánh cửa mới đóng đánh con gì

Mơ thấy cánh cửa mới đóng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cánh cửa mới đóng 42, 43, 52

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bàn thờ nghi ngút 89, 98
thầy cúng 40, 45
đấu võ 38, 39, 84
người lạ vào nhà 00, 32, 76
xóm cũ 64, 47
chấy đầy đầu 57, 59
Nói chuyện với người đã chết 75, 76, 90, 92
con ốc nhồi 67
con gián 01, 49
cánh chim 01, 65