Mơ thấy cánh chim, Chiêm bao thấy cánh chim đánh con gì

Mơ thấy cánh chim

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cánh chim 01, 65

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chợ 25, 52
cái chậu 94, 32
râu mọc dài 25, 57
ăn hàng 03,04, 52, 19
ăn củ đậu 38, 39
ăn cơm 74, 85
quan tài bôc khói 62, 63
ăn hoa quả 26, 62
thịt heo 39, 04, 40
trông thấy hai đống cứt tròn 01, 02, 20