Mơ thấy cánh chim, Chiêm bao thấy cánh chim đánh con gì

Mơ thấy cánh chim

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cánh chim 01, 65

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
phu hồ 03, 08, 83
ăn tiệc 83, 87
ăn cơm 74, 85
người khóc 85, 87
hàng đổ 37
con bò 41, 91
yêu 75, 70
chó cắn chảy máu 98, 89
Con tim 11, 31, 51, 71
ăn chuối 34, 64