Mơ thấy cánh chim, Chiêm bao thấy cánh chim đánh con gì

Mơ thấy cánh chim

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cánh chim 01, 65

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
yêu người quen 70, 75
thoát trấn lột 00, 08
bị tai nạn 45,78
cho tiền người khác 63, 72
vẽ tranh 04, 48, 85
con gái mình chết 35
thấy người mua 68
bóng rổ 2
khăn mặt 20, 25, 52
mất trộm 01, 03, 43