Mơ thấy cánh chim, Chiêm bao thấy cánh chim đánh con gì

Mơ thấy cánh chim

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cánh chim 01, 65

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thôn quê 75, 57
bị mẹ chửi 16, 37
Cái nhà 01, 26, 73, 14
93, 51, 90, 09
căn buồng bình thường 20, 21, 40, 60
con mình chết 35
rùa biển 87, 45
khai thác vàng 12, 21, 01, 10
ba bố con ăn no 19
con chấy 11, 16, 61