Mơ thấy cánh chim, Chiêm bao thấy cánh chim đánh con gì

Mơ thấy cánh chim

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cánh chim 01, 65

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người xa về 45, 57, 32
thìa 05, 38
mực đen 10, 90, 78
bị trấn lột 84, 85
lợn cắn 17, 71, 61
về quê 57, 75
quái vật 30, 39, 17
nóc nhà 86, 68
đi chợ 25, 52
thoát trấn lột 00, 08