Mơ thấy cánh chim, Chiêm bao thấy cánh chim đánh con gì

Mơ thấy cánh chim

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cánh chim 01, 65

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
giò chả 22, 42
sông ngòi 42
cây không hoa 75, 85
tiền 62, 12, 67
đổi bánh xe đạp 26, 90
con chim 56, 80
mất ví 67
thầy bói 14, 49, 64
vòng hoa 14, 41
quần áo vá nhiều 01, 11