Mơ thấy cánh chim, Chiêm bao thấy cánh chim đánh con gì

Mơ thấy cánh chim

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cánh chim 01, 65

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà trẻ 27, 37
chó 11, 61, 16 30
phân người 31, 36, 63
đi vắng 05, 20, 25
kêu cứu 35, 65
ăn no quá 95, 79
Nhiều người chết 90,20
còng số 8 84
cái chầy 94, 29, 11, 98
con vẹn 61, 62