Mơ thấy cảnh buồn, Chiêm bao thấy cảnh buồn đánh con gì

Mơ thấy cảnh buồn

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cảnh buồn 46

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhận được của bố thí 48
chuyển nhà 14, 16
đàn bà 81, 11, 51
nghèo khổ 19, 14
thấy tiền 02, 52, 82
ổ khóa 95, 86
thấy người đốt làng 16, 21, 28
con chó con 48, 49
cây nở hoa 43, 61, 16
quả rụng 89, 39