Mơ thấy căn buồng bình thường, Chiêm bao thấy căn buồng bình thường đánh con gì

Mơ thấy căn buồng bình thường

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
căn buồng bình thường 20, 21, 40, 60

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ngồi gãi chấy 14, 15, 16
có kinh nguyệt 67, 68
mầu xanh 09, 90, 95, 45
cúng tổ tiên 40, 46
vay mượn 06, 86
bát đĩa 85, 87
nhà bằng bạc 02
vua quan 03, 43, 93
thấy người mua 68
cá vàng 20, 29