Mơ thấy căn buồng bình thường, Chiêm bao thấy căn buồng bình thường đánh con gì

Mơ thấy căn buồng bình thường

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
căn buồng bình thường 20, 21, 40, 60

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
kẻ chân châu 13, 31, 60
rắn đuổi 69
con kiến 29
ngồi gãi chấy 14, 15, 16
đánh vợ 51, 52, 53
chén to 94, 95
bật lửa 07, 70, 75
đốt lò sưởi 03, 37, 87
bị giật dây truyền 65
bố mẹ, bố con 20, 60, 21