Mơ thấy cái xích, Chiêm bao thấy cái xích đánh con gì

Mơ thấy cái xích

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái xích 79, 82

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mình mặc váy cưới 02, 26, 31, 62
đi vệ sinh 86, 98
thấy xác người chết 69,48,04,60,12,52
bao diêm 65
khỉ 56
cháo lòng 49, 97
con vịt 49
gặp đàn ông 26, 27
thang đổ 01, 48
tầu thủy 11, 16