Mơ thấy cái xẻng, Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bắt rắn 32, 33
giò 78, 84, 89
ngủ với người khác phái 45, 54
nhà bán hàng 24, 64, 78
giấy tờ ướt 26, 66
93, 51, 90, 09
bộ mặt tươi cười 41, 46
lòng 09
hôn người yêu 00, 84, 74, 48
rắn đất 38, 78