Mơ thấy cái xẻng, Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
vay tiền 06, 86
bạn hiền 38, 83
cô liên 47, 57
dông bão 08
Ở tù 19,25
đái dầm 20, 60, 70
sóng thần 85
đẻ ra cá 00, 01, 99, 94
bàn cờ 14, 54, 74, 94
sao băng 33, 38