Mơ thấy cái xẻng, Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bếp đun 40, 49
nhiều người đòi nợ mình 56
củ cà rốt 01, 51
thi thố 00, 62
Cua 15,49,82
gặp lợn 59, 70, 07, 62
ngựa ăn 60,82
vợ tự tử 08, 18, 56
ngã 66, 61, 16
kiến lửa 29