Mơ thấy cái xẻng, Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà đất lợp rạ 82, 84
cái cuốc 68, 69
thằng ngốc 29, 90
bó mặc 01, 10, 11, 16
sao băng 33, 38
đôi giầy ba ta 02, 03
gieo trồng 57, 46
hà mã 56
kẻ cướp 03, 83
chửi chồng 07, 57, 17