Mơ thấy cái xẻng, Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
màu trắng 02
xe bò ba gác 07, 87
nướng sắn 99, 94
rụng răng 03, 85
ăn mày 01
rađa 45, 54
sinh em bé 09, 63
không mặc quần áo 18, 81, 48, 84
nam đèo nữ 12, 25, 92
bà chửa 09, 29, 39