Mơ thấy cái xẻng, Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị mẹ chửi rủa 83, 97
dây xích 41, 46, 61
khách hàng 30, 89
đi chơi xa 01, 21, 31
hùm beo 29, 40
ngựa ăn 60,82
Trang điểm 04,53
yêu đồng nghiệp 70, 75
rắn xanh lục 64,27,75
chai 94, 86