Mơ thấy cái xẻng, Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chờ đợi 53, 64
ong mật 16, 56, 96
ăn củ đậu 38, 39
quả 26, 60
bị cướp 84, 84
giun 11, 94
ngôi mộ 36, 76
mũi khoan 34, 54, 74
tủ sách 37, 75
ngủ với người lạ 01, 10