Mơ thấy cái xẻng, Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hồn quý 75
ngôi mộ 36, 76
phụ lòng 18, 28, 78
cười với phụ nữ 07, 09
sông nước 42
tắm chó 11, 61, 16
phải lội xuống ao 7
ma đuổi 33, 34, 35
quả dừa 09, 50, 70
được tiền 48, 68