Mơ thấy cái xẻng, Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
áo thể thao 43
ân ái 25, 75
cái mâm 81, 18, 86
cái nón 78
kẻ cướp 03, 83
sếp 90, 99
cá rô 20, 40, 82
ném vào ma 65, 66
ăn tiệc 83, 87
người nhà ma nhập 87, 97, 67