Mơ thấy cái xẻng, Chiêm bao thấy cái xẻng đánh con gì

Mơ thấy cái xẻng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
kêu cứu 35, 65
tính tiền nhầm 39, 72
ăn chay 86, 85
lợn trắng 74, 79
chó đẻ 09, 90, 91, 96, 16
giấy tờ ướt 26, 66
không mặc quần áo 18, 81, 48, 84
tàu thủy cháy 83, 38
viên thuốc bổ máu 01
đi vắng 05, 20, 25