Mơ thấy cái thìa, Chiêm bao thấy cái thìa đánh con gì

Mơ thấy cái thìa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái thìa 54,63

Giải mã giấc mơ thấy cái thìa

- Chiêm bao thấy cái thìa bất cứ bằng thứ gì, bạc, vàng, thau, nhôm, đều là điềm mắc bịnh truyền nhiễm, hoặc tiêu tan sự nghiệp nhỏ. Sau một thời gian vất vả sẽ tìm lại được nhưng cũng không hơn lúc ban đầu.

Bạn nên đánh cặp số: 54,63, nếu bạn mơ thấy cái thìa

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bắt cua 67, 89
thỏ con 38, 78
bình 07
nhiều mầu 78
thầy cúng 40, 45
khoang tầu 41, 71
bó mặc 01, 10, 11, 16
uống rượu 35, 45, 90
của đàn bà 27, 28, 87
mơ thấy bố chết nhưng bố chưa chết 87, 97, 67