Mơ thấy cái thìa, Chiêm bao thấy cái thìa đánh con gì

Mơ thấy cái thìa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái thìa 54,63

Giải mã giấc mơ thấy cái thìa

- Chiêm bao thấy cái thìa bất cứ bằng thứ gì, bạc, vàng, thau, nhôm, đều là điềm mắc bịnh truyền nhiễm, hoặc tiêu tan sự nghiệp nhỏ. Sau một thời gian vất vả sẽ tìm lại được nhưng cũng không hơn lúc ban đầu.

Bạn nên đánh cặp số: 54,63, nếu bạn mơ thấy cái thìa

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chơi xuân 13, 39, 79
áo bay 40, 45
vợ vá quần áo 07, 70
bát 31, 38
cái muôi 00, 75
bó mặc 01, 10, 11, 16
cổng chào 20, 40, 80
trắng hồng 24, 84
ngựa bay 77
trông thấy hai đống cứt tròn 01, 02, 20