Mơ thấy cái thìa, Chiêm bao thấy cái thìa đánh con gì

Mơ thấy cái thìa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái thìa 54,63

Giải mã giấc mơ thấy cái thìa

- Chiêm bao thấy cái thìa bất cứ bằng thứ gì, bạc, vàng, thau, nhôm, đều là điềm mắc bịnh truyền nhiễm, hoặc tiêu tan sự nghiệp nhỏ. Sau một thời gian vất vả sẽ tìm lại được nhưng cũng không hơn lúc ban đầu.

Bạn nên đánh cặp số: 54,63, nếu bạn mơ thấy cái thìa

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người lạ vào nhà 00, 32, 76
quả bưởi 01, 09, 20, 26, 30, 70
vực thẳm 17, 71
đi xem bói 78
dắt xe xuống dốc 47
xóm cũ 64, 47
đậu 07
đánh cướp 08, 84
mơ vợ chết 07, 38, 78
bố mẹ, bố con 20, 60, 21