Mơ thấy cái màn, Chiêm bao thấy cái màn đánh con gì

Mơ thấy cái màn

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái màn 85, 97

Giải mã giấc mơ thấy cái màn

- Chiêm bao thấy treo màn kết tụi là có chuyện vui trong gia đình.

- Thấy gió thổi đứt màn là vợ con, hay chồng có bịnh.

- Thấy màn rách là chồng hay vợ có tà tâm.

- Thấy lấy màn trải giường là sắp có vợ lẻ.

Mơ thấy cái màn, bạn nên đánh cặp số tương ứng: 85, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rụng răng 31, 32, 52, 62
mèo cắn 29, 41, 14
phật 57, 75,51,01
chén to 94, 95
bà chúa 25, 50, 68, 80, 98
con mình chết 35
lái ô tô 08, 63, 64
con rồng 10, 50, 90
rụng tóc 82, 83, 85
ngủ với gái 21, 61, 28, 75, 57