Mơ thấy cái cuốc, Chiêm bao thấy cái cuốc đánh con gì

Mơ thấy cái cuốc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái cuốc 68, 69

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thấy người đi dạo 32, 89
Người thân chết 84,48
chim trời 87
cái thìa 54,63
đôi vẹt 83, 87
con chó con 48, 49
cá nướng 48, 68
đẻ ra cá 00, 01, 99, 94
con trăn 03, 63
màu tím 03