Mơ thấy cái bình, Chiêm bao thấy cái bình đánh con gì

Mơ thấy cái bình

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái bình 85

Giải mã giấc mơ thấy cái bình

- Mơ thấy cái bình sứ là có người mời ăn uống.

- Thấy có người tặng bình thì phải đề phòng kẻ tiểu nhân đang tìm cách ám hại mình.

- Thấy mình lỡ tay làm rơi bình bể tan nát là thoát được sự bực mình.

Mơ thấy cái bình, bạn nên đánh con 85!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xây bể nước 21, 26, 32
cái nhìn hẹp hòi 72, 27
người mẹ tốt 01, 22, 41
chém nhau 17, 37, 77
yêu người quen 70, 75
cầu vồng 04, 40, 45
đàn ông ghen 09, 12, 31
bếp lửa 20, 25, 54
con dệp 82, 85
đánh cuộc 27, 72