Mơ thấy cái bình, Chiêm bao thấy cái bình đánh con gì

Mơ thấy cái bình

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái bình 85

Giải mã giấc mơ thấy cái bình

- Mơ thấy cái bình sứ là có người mời ăn uống.

- Thấy có người tặng bình thì phải đề phòng kẻ tiểu nhân đang tìm cách ám hại mình.

- Thấy mình lỡ tay làm rơi bình bể tan nát là thoát được sự bực mình.

Mơ thấy cái bình, bạn nên đánh con 85!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
về quê 57, 75
mua vàng 01, 10, 15, 75
cãi nhau với người yêu 36, 37, 68
đi xích lô 92
cánh tay 85, 67
hoa sen 45
bà chửa 09, 29, 39
phéc mơ tuya 99
chém nhau 17, 37, 77
cái dấu 25, 75