Mơ thấy cái bình, Chiêm bao thấy cái bình đánh con gì

Mơ thấy cái bình

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái bình 85

Giải mã giấc mơ thấy cái bình

- Mơ thấy cái bình sứ là có người mời ăn uống.

- Thấy có người tặng bình thì phải đề phòng kẻ tiểu nhân đang tìm cách ám hại mình.

- Thấy mình lỡ tay làm rơi bình bể tan nát là thoát được sự bực mình.

Mơ thấy cái bình, bạn nên đánh con 85!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà dột 05, 09
ông sãi bà sãi 16, 56, 36
cái bàn 95
đi tầu 39, 87, 78
nồi áp suất 84, 39
đi làm 01, 21, 26
người 01
đôi dép 33, 81
món tiền nhỏ 03, 07
bắp cải 50, 52