Mơ thấy cái bình, Chiêm bao thấy cái bình đánh con gì

Mơ thấy cái bình

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái bình 85

Giải mã giấc mơ thấy cái bình

- Mơ thấy cái bình sứ là có người mời ăn uống.

- Thấy có người tặng bình thì phải đề phòng kẻ tiểu nhân đang tìm cách ám hại mình.

- Thấy mình lỡ tay làm rơi bình bể tan nát là thoát được sự bực mình.

Mơ thấy cái bình, bạn nên đánh con 85!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con gián 01, 49
mầu xanh 09, 90, 95, 45
đồi núi 68, 86, 81
bật lửa 07, 70, 75
sập nhà 30, 86
mình bắn súng lục 61
thuốc lá 08, 85
mỏ vàng dưới sông 88, 89
đèn thần 07, 57, 75
minh 07