Mơ thấy cái bình, Chiêm bao thấy cái bình đánh con gì

Mơ thấy cái bình

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái bình 85

Giải mã giấc mơ thấy cái bình

- Mơ thấy cái bình sứ là có người mời ăn uống.

- Thấy có người tặng bình thì phải đề phòng kẻ tiểu nhân đang tìm cách ám hại mình.

- Thấy mình lỡ tay làm rơi bình bể tan nát là thoát được sự bực mình.

Mơ thấy cái bình, bạn nên đánh con 85!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tai nạn 00, 07, 70, 46
bạn hiền 38, 83
ong mật 16, 56, 96
mình chết 68, 78
cha mẹ chết 83, 75, 62, 68, 80, 24, 26
người yêu chết 45
đốt lò sưởi 03, 37, 87
đàn lợn 38, 49
chung đề 26, 36, 76
thấy người chết 26, 65