Mơ thấy cái bình, Chiêm bao thấy cái bình đánh con gì

Mơ thấy cái bình

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
cái bình 85

Giải mã giấc mơ thấy cái bình

- Mơ thấy cái bình sứ là có người mời ăn uống.

- Thấy có người tặng bình thì phải đề phòng kẻ tiểu nhân đang tìm cách ám hại mình.

- Thấy mình lỡ tay làm rơi bình bể tan nát là thoát được sự bực mình.

Mơ thấy cái bình, bạn nên đánh con 85!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
kiến cắn 29
cá chép 08, 80
xe đu 31, 63, 68
con ốc 16, 61
sinh em bé 09, 63
xe ngựa 15, 52, 92
món tiền nhỏ 03, 07
có người thích mình 46, 47, 87
thấy người con gái cười 00, 03
con chó 29, 59, 95