Mơ thấy buông chuối, Chiêm bao thấy buông chuối đánh con gì

Mơ thấy buông chuối

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
buông chuối 70, 72

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh chết rắn 25
ăn cơm 74, 85
cát 36, 63
người trèo cây ngã 33
bắn bị thương 48
ăn khoai 75, 85, 58
đàn trâu 31, 51
chim ỉa vào người 27
nhận được của bố thí 48
xe ô tô 08, 80, 85