Mơ thấy bố nuôi, Chiêm bao thấy bố nuôi đánh con gì

Mơ thấy bố nuôi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bố nuôi 60, 70

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
máy bay 47, 74, 71, 17
cưỡng ép 03, 38, 83
lòng 09
Rắn 56,76
nhà đẹp 66, 16
người lạ 25, 75
xây nhà 14, 16
đi đái dắt 98, 99
uống thuốc 01
ném vào ma 65, 66