Mơ thấy bố nuôi, Chiêm bao thấy bố nuôi đánh con gì

Mơ thấy bố nuôi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bố nuôi 60, 70

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đẻ ra cá 00, 01, 99, 94
buồn vì chồng 01, 17
củ khoai 75, 95
quả trên cây 84, 48
thaất vọng 12, 71, 64
nhà tối tăm 25, 65
con ếch con 28, 43
yêu đồng nghiệp 70, 75
Xác chết nhiều 07, 38, 78
ăn tiệm 26, 56, 21