Mơ thấy bố nuôi, Chiêm bao thấy bố nuôi đánh con gì

Mơ thấy bố nuôi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bố nuôi 60, 70

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hai đàn ông chết đuối 04, 06
vạc 73
đông 09
mầu trắng 01
sập nhà 30, 86
con giun 11, 94
con gái mình chết 35
con trai đầu lòng 79
bỏ thuốc lá 21, 12
bắn cung tên 77, 72