Mơ thấy bộ mặt sầu, Chiêm bao thấy bộ mặt sầu đánh con gì

Mơ thấy bộ mặt sầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bộ mặt sầu 42, 61

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
quan tài chưa chôn 04
đi ỉa đông người 08, 09
ăn tiệm 26, 56, 21
mơ mình bán hàng ăn 06, 07
Đi lạc đường 12, 34, 98
đầu trâu 51, 71, 91
nước lụt 67, 68
yêu bạn thân 12
gà chết 28, 36
sấm sét 94, 95, 54