Mơ thấy bộ mặt buồn, Chiêm bao thấy bộ mặt buồn đánh con gì

Mơ thấy bộ mặt buồn

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bộ mặt buồn 51, 56

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
gặp tiền 01, 76, 16
sông nước 42
kẻ thù 61, 62
rắn quấn người 49, 97
Nhà cửa, xóm làng, rơm rạ, lửa cháy 23, 67
quyển vở 18, 19
lâu đài 82, 87
cho con xe 69, 96, 64
mèo rừng 14, 54, 94
Nhà 99,25