Mơ thấy bộ mặt buồn, Chiêm bao thấy bộ mặt buồn đánh con gì

Mơ thấy bộ mặt buồn

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bộ mặt buồn 51, 56

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chó cắn 29, 92, 93
nhà dột 05, 09
được tiền chia hai 05, 50
chim bay 71, 72,67
vàng mã 66, 86
áo hoa 22, 33
tính tiền nhầm 39, 72
kẻ trộm cậy cửa 79, 20
dắt bò 02, 28
lợn quay 02, 04