Mơ thấy bộ mặt buồn, Chiêm bao thấy bộ mặt buồn đánh con gì

Mơ thấy bộ mặt buồn

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bộ mặt buồn 51, 56

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mắc điện trên cột 07, 70
lái ô tô 08, 63, 64
múc nước giếng 06, 37, 63
bóng đen 58
Người thân chết 84,48
quan tài có xác chết 74, 21
tai nạn 00, 07, 70, 46
chó đuổi chạy xuống ao 68
hành kinh 67, 68
xiên cá rô 03, 50, 05