Mơ thấy bình, Chiêm bao thấy bình đánh con gì

Mơ thấy bình

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bình 07

Giải mã giấc mơ thấy bình

- Mơ thấy bình sứ là có người mời ăn uống.

- Thấy có người tặng bình thì phải đề phòng kẻ tiểu nhân đang tìm cách ám hại mình.

- Thấy mình lỡ tay làm rơi bình bể tan nát là thoát được sự bực mình.

Mơ thấy bình, bạn nên đánh con 07!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nóc nhà 86, 68
Rắn 56,76
cái bình 85
cổng chào 20, 40, 80
giáo viên 52, 57
nhà hát 38, 83
ma hiện hình 02, 37
bị giật dây truyền 65
cái muôi 00, 75
cái nhìn nham hiểm 61, 49