Mơ thấy bị vây đuổi, Chiêm bao thấy bị vây đuổi đánh con gì

Mơ thấy bị vây đuổi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bị vây đuổi 38, 83

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cúng chay 37, 77
trèo thang 79, 84, 02
vây hãm 03, 04
đói 13, 93, 59
nhà đất lợp rạ 82, 84
ông trời 37
đàn trâu 31, 51
dùng lửa đốt súc vât 48
bó mặc 01, 10, 11, 16
mình đi ăn trộm 01, 90, 05, 45, 85