Mơ thấy bị phạt, Chiêm bao thấy bị phạt đánh con gì

Mơ thấy bị phạt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bị phạt 51, 56

Giải mã giấc mơ thấy bị phạt

- Mơ thấy bị phạt vạ là có tài nhỏ.

- Thấy bị người trên trước phạt là được thăng thưởng.

- Thấy thần thánh quở phạt là sắp hao tài vì chuyện nhỏ nhặt.

Mơ thấy bị phạt, bạn nên đánh đề con 51, 56!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đỉa bám đầy người 28, 11
chém nhau 17, 37, 77
con ong 16, 56, 96
Cức 34,68
quan tài bôc khói 62, 63
cái xích 79, 82
Phân 23,95
vẽ tranh 04, 48, 85
mình thoát chết 86, 87
cái chén 93