Mơ thấy bị phạt, Chiêm bao thấy bị phạt đánh con gì

Mơ thấy bị phạt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bị phạt 51, 56

Giải mã giấc mơ thấy bị phạt

- Mơ thấy bị phạt vạ là có tài nhỏ.

- Thấy bị người trên trước phạt là được thăng thưởng.

- Thấy thần thánh quở phạt là sắp hao tài vì chuyện nhỏ nhặt.

Mơ thấy bị phạt, bạn nên đánh đề con 51, 56!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con gián 01, 49
gạo 08, 80
phụ nữ đẹp 38, 83
đàn bà khỏa thân 02, 32
tầu thủy 11, 16
Rắn 56,76
phân người 31, 36, 63
phóng sự 25, 50, 55
mình đỏ 72, 91
bị tấn công 02, 05