Mơ thấy bị giật dây truyền, Chiêm bao thấy bị giật dây truyền đánh con gì

Mơ thấy bị giật dây truyền

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bị giật dây truyền 65

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con trai đầu lòng 79
khỏa thân 18, 81, 84, 48
hai người khiêng quan tài 69
đánh đĩ 57, 75
mơ thấy mẹ chết nhưng mẹ chưa chết 26, 16, 36
người chết 26,76,75
chuối 15, 05, 95
tầu thủy 11, 16
cái tẩu 26, 75, 21
con rồng 10, 50, 90