Mơ thấy bị giật dây truyền, Chiêm bao thấy bị giật dây truyền đánh con gì

Mơ thấy bị giật dây truyền

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bị giật dây truyền 65

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rơi kính đeo 25, 26, 27
bố bế con trai 52, 57
giấy tờ ướt 26, 66
buồn phiền 42, 32
nhiều trăn 95, 87
áo tây 00,04
xích mích với bạn 06
ngủ lang 96, 86
cá mây chiều 82, 28
chiến thắng 96, 86