Mơ thấy bị đấm, Chiêm bao thấy bị đấm đánh con gì

Mơ thấy bị đấm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bị đấm 58

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bố bế con trai 52, 57
cua bể 05, 46, 65
nhà bán hàng 24, 64, 78
con cóc 04
bị giật dây truyền 65
cá thường 56
cắt tóc 82, 83, 85
bị tai nạn 45,78
cột điện 11
tầu biển 11, 70, 90