Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ, Chiêm bao thấy bẻ gẫy dập vỡ đánh con gì

Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con vịt 49
thìa 05, 38
quái vật 30, 39, 17
rụng cả hàm răng 03
chuyển nhà 14, 16
bị giật dây truyền 65
gặp gái 05, 25, 65
ăn trộm cá 63, 73, 87
con đĩ 01, 24, 26
cắt tóc nam 14, 54, 65, 45