Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ, Chiêm bao thấy bẻ gẫy dập vỡ đánh con gì

Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chùa 05, 56, 26
em gái 45, 57
bụi cây 56, 65
súng 61
mặt nạ 30, 35, 32
mưa nhỏ 68, 78
hương đèn 06, 31, 63, 82
chết đuối 07, 30, 84
phéc mơ tuya 99
lợn đen nhỏ 38