Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ, Chiêm bao thấy bẻ gẫy dập vỡ đánh con gì

Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đàn ông ăn mày 04, 45
ao ước 25, 52
quả mít 33, 67
đi ô tô 96
ăn thịt người 83, 85
rùa biển 87, 45
gạo 08, 80
đi ỉa chảy 01, 06
vua quan 03, 43, 93
ngắm vuốt 17, 38, 81