Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ, Chiêm bao thấy bẻ gẫy dập vỡ đánh con gì

Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị bỏng vào mông 16, 50, 15
quái vật 30, 39, 17
cắt tóc 82, 83, 85
bắt cá ở suối 45, 54
ngựa 01, 62
chợ 25, 52
Rắn 56,76
cha mẹ chết 83, 75, 62, 68, 80, 24, 26
đàn ông ghen 09, 12, 31
con sâu 24, 80