Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ, Chiêm bao thấy bẻ gẫy dập vỡ đánh con gì

Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xây bể nước 21, 26, 32
giải thoát 84, 85
mỏ vàng dưới sông 88, 89
cái chum 75, 35
xe lửa gặp ba li e 69, 75
chảy máy 09, 29, 49, 69
cầu vồng 04, 40, 45
tắm sông 76, 94
đẻ ra mèo 01, 23, 62
Côn trùng 39,41