Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ, Chiêm bao thấy bẻ gẫy dập vỡ đánh con gì

Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thợ làm bánh 03, 21
nước lũ lụt 67, 68
tờ giấy 89, 39
rụng răng 03, 85
ảnh bà cụ 54, 59
ăn dưa hấu 68, 84
bàn ăn bày đẹp 06
dùng lửa đốt súc vât 48
thổ địa 38, 78
đi học 17