Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ, Chiêm bao thấy bẻ gẫy dập vỡ đánh con gì

Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thằng hề 03, 30
người già đến 56, 86
nhà to 51, 89
mơ thấy ai chết không rõ 38, 39
con trai 68
đám cưới người khác 62, 26, 02, 31
trâu rừng 83, 63
ân ái 25, 75
lòng 09
sập nhà 30, 86