Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ, Chiêm bao thấy bẻ gẫy dập vỡ đánh con gì

Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị đấm 58
cá thường 56
đông 09
cá trắm 01, 41, 81, 43
chó đến nhà 93, 98
nạo thai 53, 63, 42
hai thằng ăn cắp 26, 62
đi xa về 37, 57, 42
bếp lò 43, 63, 83
heo đẻ 38, 49