Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ, Chiêm bao thấy bẻ gẫy dập vỡ đánh con gì

Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Nhà 99,25
bếp củi cháy to 96, 21
vợ chồng cãi nhau 01, 02, 52
bàn thờ 15, 43, 46, 95
bàn thờ nghi ngút 89, 98
đào giếng 65
gặp cây đa 09, 05, 12
người cười 14, 21
được của 53, 78, 80
con ong 16, 56, 96