Mơ thấy bát nhang, Chiêm bao thấy bát nhang đánh con gì

Mơ thấy bát nhang

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bát nhang 02, 52, 24

Giải mã giấc mơ thấy bát nhang

Chiêm bao thấy hương trầm tỏa khói là điềm lành: Tài lộc của bạn ngày càng dồi dào. Tuy nhiên, nếu mơ thấy có ai đó đốt hương thì bạn nên cẩn thận bởi có người đang lợi dụng bạn.

Nếu mơ thấy bát nhang, bạn nên đánh bộ số tương ứng02, 52, 24

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hai chữ số 64, 47
đồi núi 68, 86, 81
Nhiều người chết 90,20
con nhái 26, 62,54
đưa tang 72, 27
nữ rụng răng 53, 03, 85
con nhện 33, 73
bị bỏng vào đùi 17, 71
người nhà đến 56, 86
đỉa cắn người 58