Mơ thấy bát nhang, Chiêm bao thấy bát nhang đánh con gì

Mơ thấy bát nhang

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bát nhang 02, 52, 24

Giải mã giấc mơ thấy bát nhang

Chiêm bao thấy hương trầm tỏa khói là điềm lành: Tài lộc của bạn ngày càng dồi dào. Tuy nhiên, nếu mơ thấy có ai đó đốt hương thì bạn nên cẩn thận bởi có người đang lợi dụng bạn.

Nếu mơ thấy bát nhang, bạn nên đánh bộ số tương ứng02, 52, 24

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cá chạch 85
giải thoát 84, 85
đánh cướp 08, 84
máu chảy nhiều 84, 86, 38
con ó 76
mất dép 33, 81
chim bay 71, 72,67
ngọc hoàng 05, 15, 17, 95
vợ tự tử 08, 18, 56
gặp gà 33, 45, 57