Mơ thấy bất lực, Chiêm bao thấy bất lực đánh con gì

Mơ thấy bất lực

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bất lực 26, 32

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
trời mưa 29, 92
thằng điên ngồi xe 31
cái màn 85, 97
động chạm của quý của đàn bà 65, 63
uống mật ong 16, 56, 96
xe hỏng phanh 87
cây không hoa 75, 85
Đi lạc đường 12, 34, 98
ngựa ăn 60,82
đá quý 46, 69