Mơ thấy bất lực, Chiêm bao thấy bất lực đánh con gì

Mơ thấy bất lực

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bất lực 26, 32

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ăn cỗ 26, 62
dắt xe xuống dốc 47
đói 13, 93, 59
khách hàng 30, 89
đi học 17
cho xe 29, 79, 92
bướm bướm 26, 62
tòa án 72, 98, 47
tiết canh lợn 83, 38
vua quan 03, 43, 93