Mơ thấy bảo vật, Chiêm bao thấy bảo vật đánh con gì

Mơ thấy bảo vật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86

Giải mã giấc mơ thấy bảo vật

- Mơ thấy đập phá bảo vật là có người mời đi du lịch,hoặc được xuất ngoại.

- Chiêm bao thấy lượm được bảo vật là điềm bị phỉ báng.

Bạn nên đánh bộ số sau : 06, 31, 13, 60, 48, 86, nếu mơ thấy bảo vật!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tham ăn 69, 48
chữ số 22, 82
phân người 31, 36, 63
lốp xe đạp 01, 08
xem đám ma 25, 52
nhổ tóc sâu 64, 46, 41
đào giếng 65
cứu hỏa 08, 80
đi ỉa đông người 08, 09
ngọc hoàng 05, 15, 17, 95