Mơ thấy bảo vật, Chiêm bao thấy bảo vật đánh con gì

Mơ thấy bảo vật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86

Giải mã giấc mơ thấy bảo vật

- Mơ thấy đập phá bảo vật là có người mời đi du lịch,hoặc được xuất ngoại.

- Chiêm bao thấy lượm được bảo vật là điềm bị phỉ báng.

Bạn nên đánh bộ số sau : 06, 31, 13, 60, 48, 86, nếu mơ thấy bảo vật!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
dông bão 08
đánh nhau, đánh lộn 07, 17, 27, 37, 67
giò chả 22, 42
khăn mặt 20, 25, 52
ngũ hương 28, 92
Phân 23,95
đàn ông ghen 09, 12, 31
quần áo 06, 09
cô liên 47, 57
nhà máy 48, 68, 28