Mơ thấy bảo vật, Chiêm bao thấy bảo vật đánh con gì

Mơ thấy bảo vật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86

Giải mã giấc mơ thấy bảo vật

- Mơ thấy đập phá bảo vật là có người mời đi du lịch,hoặc được xuất ngoại.

- Chiêm bao thấy lượm được bảo vật là điềm bị phỉ báng.

Bạn nên đánh bộ số sau : 06, 31, 13, 60, 48, 86, nếu mơ thấy bảo vật!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mình bắn súng lục 61
tượng đá 06, 56, 65
ong vàng 16, 56, 96
đói 13, 93, 59
mình đi ăn trộm 01, 90, 05, 45, 85
chim khách 60, 10
hòm đạn 90, 95, 59
vàng ngọc 03, 63, 83
cò xanh 02, 73
mơ mình bán hàng ăn 06, 07