Mơ thấy bảo vật, Chiêm bao thấy bảo vật đánh con gì

Mơ thấy bảo vật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86

Giải mã giấc mơ thấy bảo vật

- Mơ thấy đập phá bảo vật là có người mời đi du lịch,hoặc được xuất ngoại.

- Chiêm bao thấy lượm được bảo vật là điềm bị phỉ báng.

Bạn nên đánh bộ số sau : 06, 31, 13, 60, 48, 86, nếu mơ thấy bảo vật!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái miếu 63, 68
biếu cụ 85, 58
cái tích 93
đua xích lô 26, 36
con chấy 11, 16, 61
tình bạn xung yếu 06, 62
đánh lộn 07, 17, 27, 37, 67
nhà dột 05, 09
đi du lịch 87
chim ỉa vào người 27