Mơ thấy bảo vật, Chiêm bao thấy bảo vật đánh con gì

Mơ thấy bảo vật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86

Giải mã giấc mơ thấy bảo vật

- Mơ thấy đập phá bảo vật là có người mời đi du lịch,hoặc được xuất ngoại.

- Chiêm bao thấy lượm được bảo vật là điềm bị phỉ báng.

Bạn nên đánh bộ số sau : 06, 31, 13, 60, 48, 86, nếu mơ thấy bảo vật!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bắt cua 67, 89
xích mích với bạn 06
Nhà cửa, xóm làng, rơm rạ, lửa cháy 23, 67
đàn bà chửa 10, 82
bà chúa 25, 50, 68, 80, 98
con thỏ 08, 48, 69
chim khách 60, 10
cháy đồ điện 77, 78, 79
chim sẻ đậu 76
dùng lửa đốt súc vât 48