Mơ thấy bánh dày, Chiêm bao thấy bánh dày đánh con gì

Mơ thấy bánh dày

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bánh dày 85

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị bỏng vào tay 17, 21
đánh nhau bằng kiếm 60, 61
cho tiền người khác 63, 72
đám ma 34, 35, 36
múc nước giếng 06, 37, 63
giò 78, 84, 89
ngủ với gái 21, 61, 28, 75, 57
quả trên cây 84, 48
đi bộ 87
đàn bà ghen 09, 23