Mơ thấy bắn bị thương, Chiêm bao thấy bắn bị thương đánh con gì

Mơ thấy bắn bị thương

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bắn bị thương 48

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mang thai 53, 63, 42
xe cấp cứu 05, 50
bị con gái bắt nạt 65, 07
con chấy 11, 16, 61
con trâu 03, 63, 86
Lửa 78,76
con cua 67, 89
đôi chim bồ câu 02, 22
cúng chay 37, 77
người xa về 45, 57, 32