Mơ thấy bắn bị thương, Chiêm bao thấy bắn bị thương đánh con gì

Mơ thấy bắn bị thương

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bắn bị thương 48

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đá lửa 06, 02, 52
ngã 66, 61, 16
nói chuyện với mẹ 57, 75
buồn vì vợ 09, 90
đòi nợ 53, 35
rụng răng 31, 32, 52, 62
áo mưa 87, 42, 07, 67
phụ lòng 18, 28, 78
ông chủ 21, 26, 22, 27
lấy chồng 31, 62, 69