Mơ thấy bắn bị thương, Chiêm bao thấy bắn bị thương đánh con gì

Mơ thấy bắn bị thương

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bắn bị thương 48

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
quái vật 30, 39, 17
cha mẹ chết 83, 75, 62, 68, 80, 24, 26
quả ổi 26, 60
thanh sắt 19, 09
con kiến 29
trời sao lác đác 31, 49
nhà to 51, 89
ôm nhau 64, 85, 97
bị mất xe 28, 82, 92, 67, 64
bộ mặt đẹp 22, 98, 39