Mơ thấy bắn bị thương, Chiêm bao thấy bắn bị thương đánh con gì

Mơ thấy bắn bị thương

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bắn bị thương 48

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái kẹo 36, 02, 52
người dập lửa 34, 47, 69
khỏa thân 18, 81, 84, 48
đôi giầy ba ta 02, 03
tủ sách 37, 75
tàu thuyền 33, 38
đá lửa 06, 02, 52
lấy đàn bà điên 83
hôn người lạ 25, 75
đôi dép 33, 81