Mơ thấy bắn bị thương, Chiêm bao thấy bắn bị thương đánh con gì

Mơ thấy bắn bị thương

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bắn bị thương 48

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
yêu đương 24, 86, 87
buộc mắc dây 41, 46
mặc nhiều quần 06
đánh lộn 07, 17, 27, 37, 67
uống rượu 35, 45, 90
thấy người chết 26, 65
cạo râu 83, 84
con dệp 82, 85
khăn nhung 78
viên thuốc bổ máu 01