Mơ thấy bà vãi, Chiêm bao thấy bà vãi đánh con gì

Mơ thấy bà vãi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bà vãi 36, 76

Giải mã giấc mơ thấy bà vãi

- Chiêm bao thấy bà vãi vào khất thực nhà mình là điềm may mắn đến.

- Thấy mình tặng thức ăn cho bà vãi đi khất thực là có tài lộc.

Bạn nên đánh cặp số: 36, 76, nếu bạn mơ thấy bà vãi.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhận được của bố thí 48
cái thuổng 94, 96
đánh chết rắn 25
khâu vá 36
bổ củi 83
ngủ 04, 54, 92
chuồn chuồn 26, 65
hai bố con 32, 82, 98
cái miếu 63, 68
trâu rừng 83, 63