Mơ thấy bà vãi, Chiêm bao thấy bà vãi đánh con gì

Mơ thấy bà vãi

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
bà vãi 36, 76

Giải mã giấc mơ thấy bà vãi

- Chiêm bao thấy bà vãi vào khất thực nhà mình là điềm may mắn đến.

- Thấy mình tặng thức ăn cho bà vãi đi khất thực là có tài lộc.

Bạn nên đánh cặp số: 36, 76, nếu bạn mơ thấy bà vãi.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đàn kiến 29
cánh tay lông lá 42
thợ xây 78, 87, 73
chó đến nhà 93, 98
mình mặc váy cưới 02, 26, 31, 62
thu 08
gặp cây đa 09, 05, 12
khâm phục 37, 73
quả quất 30, 70
con dệp 82, 85