Mơ thấy ánh chớp, Chiêm bao thấy ánh chớp đánh con gì

Mơ thấy ánh chớp

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ánh chớp 53

Giải mã giấc mơ thấy ánh chớp

- Chiêm bao thấy mưa chớp nhoáng liên hồi là công việc làm ăn thua lỗ.

- Thấy ánh chớp mà không mưa, thịnh vượng bắt đầu.

- Thấy ánh chớp có tiếng sét đánh vang, đề phòng hỏa hoạn, nhà cửa tiêu tan.

Mơ thấy ánh chớp, bạn nên đánh con 53.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đẻ ra cá 00, 01, 99, 94
căn buồng bình thường 20, 21, 40, 60
nhà mái bằng 46, 64
thuốc lá 08, 85
bóng đá 62
quan tài bôc khói 62, 63
cây có nhiều quả 36, 49, 73
bàn ăn dọn sạch 42, 46
áo vét 95, 54, 59
ăn trộm 01,90