Mơ thấy ánh chớp, Chiêm bao thấy ánh chớp đánh con gì

Mơ thấy ánh chớp

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ánh chớp 53

Giải mã giấc mơ thấy ánh chớp

- Chiêm bao thấy mưa chớp nhoáng liên hồi là công việc làm ăn thua lỗ.

- Thấy ánh chớp mà không mưa, thịnh vượng bắt đầu.

- Thấy ánh chớp có tiếng sét đánh vang, đề phòng hỏa hoạn, nhà cửa tiêu tan.

Mơ thấy ánh chớp, bạn nên đánh con 53.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
âm hộ 17, 71, 21
đánh cuộc 27, 72
tin mừng ở xa 12, 02
ông sãi bà sãi 16, 56, 36
nghi ngờ 94, 49
yêu đồng nghiệp 70, 75
quả xoài 26, 60
buồn vì vợ 09, 90
nước đái có màu 63
lá thư 75, 76, 83