Mơ thấy ánh chớp, Chiêm bao thấy ánh chớp đánh con gì

Mơ thấy ánh chớp

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ánh chớp 53

Giải mã giấc mơ thấy ánh chớp

- Chiêm bao thấy mưa chớp nhoáng liên hồi là công việc làm ăn thua lỗ.

- Thấy ánh chớp mà không mưa, thịnh vượng bắt đầu.

- Thấy ánh chớp có tiếng sét đánh vang, đề phòng hỏa hoạn, nhà cửa tiêu tan.

Mơ thấy ánh chớp, bạn nên đánh con 53.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bẹp lốp xe 58, 98
cái chum 75, 35
máy bay đổ 59, 95
vua quan 03, 43, 93
mơ thấy mẹ chết nhưng mẹ chưa chết 26, 16, 36
chuồn chuồn 26, 65
đèn thần 07, 57, 75
leo trèo bờ suối 89
cãi nhau với người yêu 36, 37, 68
Nhà 99,25