Mơ thấy ánh chớp, Chiêm bao thấy ánh chớp đánh con gì

Mơ thấy ánh chớp

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ánh chớp 53

Giải mã giấc mơ thấy ánh chớp

- Chiêm bao thấy mưa chớp nhoáng liên hồi là công việc làm ăn thua lỗ.

- Thấy ánh chớp mà không mưa, thịnh vượng bắt đầu.

- Thấy ánh chớp có tiếng sét đánh vang, đề phòng hỏa hoạn, nhà cửa tiêu tan.

Mơ thấy ánh chớp, bạn nên đánh con 53.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tình tứ 64, 74, 84
hàng đổ 37
người khó đẻ 91
mình đá bóng 49, 62
tờ báo 49, 98
kẻ trộm cậy cửa 79, 20
Đi hát karaoke 12, 34
bị đòi nợ 35, 53
con gà 33, 45, 57
khoai lang 51, 52, 95