Mơ thấy ánh chớp, Chiêm bao thấy ánh chớp đánh con gì

Mơ thấy ánh chớp

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ánh chớp 53

Giải mã giấc mơ thấy ánh chớp

- Chiêm bao thấy mưa chớp nhoáng liên hồi là công việc làm ăn thua lỗ.

- Thấy ánh chớp mà không mưa, thịnh vượng bắt đầu.

- Thấy ánh chớp có tiếng sét đánh vang, đề phòng hỏa hoạn, nhà cửa tiêu tan.

Mơ thấy ánh chớp, bạn nên đánh con 53.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lọc dầu 37, 57, 97
đàn bà chửa 10, 82
cháy đống rơm 17, 71, 27, 72
sư tử 05, 45, 25
cối giã giò 86, 48
con chim 56, 80
con ngựa 12, 52, 72
y tá 21, 87
nhà dột 05, 09
đi xem bói 78