Mơ thấy ánh chớp, Chiêm bao thấy ánh chớp đánh con gì

Mơ thấy ánh chớp

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ánh chớp 53

Giải mã giấc mơ thấy ánh chớp

- Chiêm bao thấy mưa chớp nhoáng liên hồi là công việc làm ăn thua lỗ.

- Thấy ánh chớp mà không mưa, thịnh vượng bắt đầu.

- Thấy ánh chớp có tiếng sét đánh vang, đề phòng hỏa hoạn, nhà cửa tiêu tan.

Mơ thấy ánh chớp, bạn nên đánh con 53.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thằng ngốc 29, 90
quét nhà 39, 43
chó con 05, 75
cái cuốc 68, 69
chuột cống 57, 45
nhẫn vàng 10, 50, 70, 75
phân người 31, 36, 63
buồn vì vợ 09, 90
người lạ vào nhà 00, 32, 76
Bẻ ngô 53, 35