Mơ thấy ánh chớp, Chiêm bao thấy ánh chớp đánh con gì

Mơ thấy ánh chớp

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ánh chớp 53

Giải mã giấc mơ thấy ánh chớp

- Chiêm bao thấy mưa chớp nhoáng liên hồi là công việc làm ăn thua lỗ.

- Thấy ánh chớp mà không mưa, thịnh vượng bắt đầu.

- Thấy ánh chớp có tiếng sét đánh vang, đề phòng hỏa hoạn, nhà cửa tiêu tan.

Mơ thấy ánh chớp, bạn nên đánh con 53.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà sư 16, 61, 36
bị tai nạn 45,78
bàn cờ 14, 54, 74, 94
quả bàng 31, 32
cháy đồ điện 77, 78, 79
Vàng 66, 86
yêu đương 24, 86, 87
xe cần cẩu 56, 65, 51
súng 61
dây xích 41, 46, 61