XSMT ngày 16/06/2017 - Kết quả xố số miền Trung ngày 16/6/2017

  • Miền Trung
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 16-6-2017 - Xổ số miền Trung

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
G8
17
41
G7
347
356
G6
9380
6510
7519
0676
0127
2460
G5
6726
3690
G4
51088
97581
05652
79473
19298
41188
22932
50215
58889
15789
55080
76902
10838
05060
G3
96332
49310
01706
40820
G2
47987
04837
G1
48728
74214
ĐB
750161
737983
ĐầuGia LaiNinh Thuận
02,6
10,0,7,94,5
26,80,7
32,27,8
471
526
610,0
736
80,1,7,8,80,3,9,9
980